Ana Sayfa
    Ürünlerimiz    Ferdi Kaza
Ferdi Kaza
 • Mehmetçik Yaşam Sigortası

  TSK MEHMETÇİK VAKFI ile Şirketimizin işbirliği neticesinde geliştirilen ve TSK Mehmetçik Vakfı’nın genel amaçlarına hizmet eden bir poliçedir. Sigortalı kişinin vefatı veya maluliyeti durumunda TSK Mehmetçik Vakfı’nın yaptığı ekonomik yardıma ilave olarak sigortalının kanuni varislerine veya kendisine tazminat ödenmesini sağlayan bir sigortadır. Bu poliçe ile Mehmetçiklerimize, sivil hayatta alabileceklerinin çok altında fiyatlarla, Mehmetçik Yaşam Sigortası yaptırma imkanı sağlanmıştır.

  Teminatlar

  Mehmetçik Yaşam Sigortası Teminatları

  1. Vefat Teminatı 
  2. Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet Teminatı

  Bu teminatlar tüm TSK mensupları/emeklileri; silah altındaki er ve erbaşlar, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, sivil ve uzman memurlar, astsubaylar, yedek subaylar, subaylar ile bu kişilerin eşlerini, askeri okul öğrencilerini ve TSK yararına faaliyet gösteren vakıflarda çalışan personeli ve eşlerini kapsar. 

  Vefat Teminatı

  Herhangi bir nedenle sigortalının poliçe süresi içinde vefatı sonucunda sigortalının kanuni varislerine ödenecek tutardır. Sigortalı eğer evliyse, eş ve çocukları, evli değilse anne ve babası birinci dereceden kanuni varisidir. Sigortalının vefatı durumunda poliçe sona erer.

  Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

  Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucu sigortalının malul kalması durumunda aşağıda belirtilen maluliyet oranlarına göre sigortalıya ödenecek tutardır. Kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip tazminat sigortalıya ödenir.

  Her iki teminat aynı anda kullanılmaz.

  Maluliyet Cetveli
  İki gözün tamamen kaybı%100
  İki kol veya iki elin tamamen kaybı%100
  İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı%100
  Bir kol veya bir el ile beraber bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı%100
  Umumi felç%100
  Şifa bulmaz akıl hastalığı%100
  Kolun veya elin tamamen kaybıSağ %60 - Sol  %50
  Omuz hareketinin tamamen kaybıSağ %25 - Sol  %20
  Dirsek hareketinin tamamen kaybıSağ %20 - Sol  %15
  Bilek hareketinin tamamen kaybıSağ %20 - Sol  %15
  Baş parmak ile şehadet parmağının tamamen kaybıSağ %30 - Sol  %25

  Neden Mehmetçik Yaşam Sigortası?
  Mehmetçik Yaşam Sigortası geliştirilmiş bir ferdi kaza poliçesidir. Ferdi kaza poliçeleri sadece kaza sonucu vefat ve maluliyet tazminat ödemesi yaparlar. Oysa Mehmetçik  Yaşam Sigortası her türlü vefat durumunda (poliçe süresi içinde ortaya çıkan bir hastalığın sonucunda gerçekleşen vefat dahil) tazminat ödemesi yapmaktadır. 

  Diğer tüm sigortalarda olduğu gibi , sigortalı daha önceden bir hastalığa sahipse ve bu hastalık sonucu vefat ettiyse bu durumda tazminat ödemesi yapılmaz. 

  MEHMETÇİK YAŞAM SİGORTASI (MYS) İLE SİGORTALI PERSONELİN
  TAZMİNAT ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  VEFAT DURUMUNDA SİGORTALI YAKINLARINDAN İSTENEN BELGELER:
  1. Sigorta poliçesinin aslı veya Askeri Birlik sureti
  2. Defin Ruhsatı veya gömme izin belgesi
  3. Vukuatlı Nüfus Kayıt  Örneği aslı
  4. Veraset ilamı aslı
  5. Vefat nedenini bildiren, olay veya kaza tespit tutanağı aslı  (Birlik tarafından hazırlanacak)
  6. Kanuni varislerine ait kimlik fotokopisi
  7. Kanuni Varislerine ait adres telefon bilgileri, banka hesap numaraları
  8. Gerekli görüldüğü takdirde otopsi tutanağı, ölüm sebebini bildiren doktor raporu

  MALULİYET DURUMUNDA SİGORTALIDAN İSTENEN BELGELER:
  1. Sigorta poliçesinin aslı veya Askeri Birlik sureti
  2. Olay veya kaza tespit tutanağı aslı
  3. Maluliyet derecesini  bildiren hastane raporu aslı
  4. Sigortalıya ait kimlik fotokopisi
  5. Sigortalıya ait adres telefon bilgileri, banka hesap numarası

  TAZMİNAT EVRAKLARININ GÖNDERİLECEĞİ ADRES BİLGİLERİ:
  Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketi Hayat Sigortaları Birimi
  ADRES: Nenehatun Cd. No:55 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA
  TELEFON:( 312) 436 27 42-43
  FAKS: (312) 436 27 44

BES BES İK