Ana Sayfa
    Ürünlerimiz    İşyeri
İşyeri
 • İşyeri Paket Sigortası

  İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Üstelik Anadolu İşyeri Paket Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor.

  Teminatlar

  Anadolu İşyeri Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

  Teminat altına alınabilecek işyerleri :

  • Satış Yerleri
  • Atölyeler
  • Depolar
  • Fabrikalar
  • İmalathaneler
  • Ambar ve Ardiyeler
  • Özellik Arzeden Yerler

  Sunulan teminatlar:

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Dahili Su
  • Fırtına
  • Kara Taşıtları Çarpması
  • Hava Taşıtları Çarpması
  • Yer Kayması
  • Duman
  • Deprem
  • Sel veya Su Baskını
  • Deniz Taşıtları Çarpması
  • Kar Ağırlığı
  • Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
  • Komşuluk Mali Sorumluluğu
  • Enkaz Kaldırma Masrafları
  • Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  • Kira Kaybı
  • Alternatif İşyeri Masrafları
  • İş Durması
  • Geçici Adres Nakil
  • Acil Sağlık Hizmetleri
  • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık (*)
  • Taşınan Para (*)
  • Emniyeti Suistimal (*)
  • Makine Kırılması (*)
  • Elektronik Cihaz (*)
  • Çalışanlara ait özel eşyalar
  • Cam kırılması sigortası - aynalar dahil-
  • Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma
  • Acil Sağlık Hizmetleri
  • Anadolu Hizmet İşyeri

  (*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.

  İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar 
  (Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)

  İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

  Eksik Sigorta Klozu

  Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.  

  Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu

  Sigortalının kiracı olması durumunda ve dekorasyon sigorta konusu için ayrıca teminat alınmamışsa; teminat kapsamına giren bir hasara ilişkin kiracı tarafından yaptırılan boya, badana, cila ve sabit dekorasyona ait masraflar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altındadır.

  Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması

  Makine kırılması sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan makine tesisat sigorta bedeli ile hasarlı makinenin yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmayacaktır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılacaktır.

  Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması

  Elektronik Cihaz sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan elektronik cihaz sigorta bedeli ile hasarlı elektronik cihazın yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmayacaktır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılacaktır.

  Acil Sağlık Hizmetleri

  Sadece bir asistans hizmeti olmayıp, Şirketimiz tarafından kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak verilmektedir. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmet hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

  Anadolu Hizmet - İşyeri

  İşyerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü hizmet için Anadolu Hizmet'i yanınızda bulabilirsiniz. Bu kapsam dahilindeki avantajlı hizmetlerimizi öğrenmek için tıklayınız

  Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

  - Yangın Sigortası Genel Şartları
  - Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
  - Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
  - Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
  - Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
  - Yangın Sigortası Klozları
  - Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
  - Anadolu Hizmet “İşyeri” Kitapçığı

 • İşyerim Paket Sigortası

  AXA SİGORTA'dan işyerlerini geniş kapsamlı teminatlarla güvence altına alan bir sigorta paketi: İşyerim Paket Sigortası.

  Tek sigortayla her şey teminat altında... 
  • Yangın 
  • Dahili su 
  • Fırtına 
  • Duman 
  • Yer kayması 
  • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör 
  • Kar ağırlığı 
  • Cam kırılması 
  • Enkaz kaldırma giderleri 
  • Alternatif işyeri giderleri 
  • Yangın-infilak mali sorumluluk 
  • Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk 
  • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı) 
  • İş durması 
  • Sel ve su baskını 
  • Kara, hava, deniz taşıtları çarpması.

  İşyerim Paket Sigortası'nın kapsamı, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek genişletildi; 
  Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suiistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatları bu sigortada...

  Ayrıca hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

  İşyerim Paket Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir sigortayla tam güvence sağlayabilirsiniz.

  YANGIN ÇIKTI...
  Korkmayın! Yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararlar, İşyerim Paket Sigortası kapsamında...

  SU DEPOSU TAŞTI... 
  Telaşlanmayın! İşyerim Paket Sigortası, su borusu patlaması, tıkanması, taşması halinde ortaya çıkabilecek tüm hasarları karşılar.

  FIRTINA KOPTU... 
  Meraklanmayın! Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın fırtına sonucunda işyerine gelebilecek zararlar İşyerim Paket Sigortası'nda teminat altında.

  UÇAK, PİSTİ ŞAŞIRDI... 
  Endişelenmeyin! Her türlü hava taşıt aracının çarpması ya da bu taşıtlardan parça düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararları İşyerim Paket Sigortası karşılar.

  İŞYERİNİZE KAMYON GİRDİ... 
  Tasalanmayın! Karayollarında hareket eden taşıtların sigortalı kıymete çarpması sonucunda oluşabilecek zararlar, AXA SİGORTA, İşyerim Paket Sigortası güvencesinde...

  TOPRAK ÇÖKTÜ... 
  Sakin olun! Sigortalı bina, heyelan sonucu ortaya çıkan toprak çökmesi ve kaymasında oluşan zararlara karşı İşyerim Paket Sigortası teminatı altında.

  OLMAZ DEMEYİN... 
  İşyerim Paket Sigortası; grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler sırasında meydana gelen olayların ve bu olaylara karşı yetkili makamların aldığı önlemlerin sigortalı kıymetlere vereceği zararları da teminat altına alır.

  HER AN KIRILABİLİR... 
  İşyerinizdeki pencere, vitrin, kapı, tezgâh, raf camları ve aynaların kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sigorta bedeline kadar İşyerim Paket Sigortası kapsamında.

  ENKAZ KALDIRMA... 
  İİşyerim Paket Sigortası kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, enkaz kaldırma masrafları, toplam sigorta bedelinin %5'ini geçmemek koşuluyla karşılanır.

  KOMŞULAR DA SİGORTA KAPSAMINDA... 
  Doğal afetler hariç, meydana gelebilecek tüm risklerde, kiracıysanız mal sahibinizin, mal sahibiyseniz kiracınızın veya komşularınızın göreceği zararlar teminat altındadır. İşyerinizin hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sonucu oluşabilecek alternatif giderler, kiracı veya mal sahibiyseniz kira bedeli, AXA SİGORTA tarafından karşılanır.

  İŞ DURDU MU? 
  İşyerim Paket Sigorta'nız varsa "işiniz" durmaz... İşyerim Paket Sigortası, yalnız işyerindeki hasarları değil, bu hasarlar sonucu oluşan dolaylı zararları da üstlenir. Toplam sigorta bedelinin %10'unu aşmamak şartıyla, iş durması sonucu uğrayacağınız zararları karşılar.

  YAĞMUR DURMUYOR... 
  Günlerce durmadan yağmur yağdı ve işyerinizi su bastı. İşyerim Paket Sigortası, sel ve su baskını sonucunda, işyerinizde oluşabilecek zararları anında karşılar.

  İŞYERİM PAKET POLİÇESİ'NE ÖZEL TEMİNATLAR 
  Hırsızlık veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları ve Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suiistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk'u da sigorta kapsamına dahil edebilir, oluşacak zararları tek sigortada güvence altına alabilirsiniz.

  HER TARAF SALLANIYOR... 
  Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan ya da dolaylı yollardan neden olacağı bütün zararları İşyerim Paket Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

  HIRSIZ GİRDİ... 
  Hırsızın işyerinize girerek çaldığı mal, malzeme ve ekipmanlarla bu sırada verdiği zararlar İşyerim Paket Sigortası teminatı altına alınabilir.

  TAŞINAN PARAYA DİKKAT! 
  Diyelim ki paranız işyerinizden bankaya taşınırken gasp edildi. Yapacak bir şey yok demeyin. Taşınan Para Teminatı ile bu da güvence altında.

  ÇALIŞANLARINIZA GÜVENİNİZ TAM MI? 
  Eminiz tamdır. Ama insanlık hali. Sigorta süreniz boyunca, işyerinizde çalışanlar bir şekilde emniyeti suiistimal edebilirler. Ama bu sizin için bir sorun değil. İşyerim Paket Sigortası, Emniyeti Suiistimal Teminatı ile bu sorunu çözüyor.

  PEKİ, ÇALIŞANLARINIZIN GÜVENLİĞİ NE OLACAK? 
  İşyerinizde çalışanların başına gelebilecek iş kazaları ne olacak? Hiç merak etmeyin, çünkü İşyerim Paket Sigortası'nda İşveren Mali Sorumluluk Teminatı var.

  MESELA BİR ARKADAŞINIZ İŞYERİNİZDE KAZA GEÇİRDİ! 
  Bunu bile teminat altına alabilirsiniz. İşiniz dolayısıyla veya işyerinizde, 3. şahıslara gelebilecek herhangi bir maddi ve bedeni zarar, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı ile güvence altında.

  HEMEN YARARLANIN...
  Size en yakın AXA SİGORTA Acentesi'ne, AXA SİGORTA Genel Müdürlüğü ya da herhangi bir Bölge Müdürlüğümüze uğrayın. AXA SİGORTA'nın işyeriniz için hazırladığı bu özel ve çok ekonomik sigortadan yararlanın. 
  İşyerim Paket Sigortası'nın avantajlarından siz de yararlanabilmek için, size en yakın AXA SİGORTA Acentesi'ne gelin ve bu özel güvenceye sahip olun.

  İşiniz yolunda, kazanıyorsunuz, büyüme planları yapıyor, geleceğe doğru güven içinde yürümek istiyorsunuz.

  Ya aksilikler, şanssızlıklar...

  Hiçbir şey işinize engel olmasın. Çünkü, AXA SİGORTA işyerinizi, yangından dahili su baskınına, terörden işyeri durmasına kadar 'İşyerim Paket Sigortası'nın geniş teminatlarıyla güvence altına alıyor.

  Siz de, AXA SİGORTA'nın, 'İşyerim Paket Sigortası' ile değer verdiklerinizi koruyun.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz? 
  AXA SİGORTA Acil Yardım yılın 365 günü 24 saat (0216) 444 1 999numaralı telefondan yardıma hazır...

BES BES İK