Bireysel Emeklilik

 • Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak, emeklilik döneminizi rahat geçirebilmeniz için ikinci bir gelir oluşturmaya yönelik tasarlanmış özel kurumlar tarafından işletilecek olan bir sosyal güvenlik sistemidir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi neden katılmalıyım?

  Çalışırken sahip olduğunuz refah seviyesini emeklilik döneminde devam ettirebilmeniz Kamu Sosyal Güvenlik Sistemlerinden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) alacağınız maaşlarla sağlanamayacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de yapılan düzenlemelerle kişilerin emeklilik günleri için kendi hesaplarına tasarruf yapabilmeleri için Bireysel Emeklilik Sistemi geliştirilmiş ve vergi teşvikleri sağlanarak bireyler bu sistem dahilinde tasarrufa özendirilmiştir. Eğer siz de kamu sosyal güvenlik kurumlarından alacağınız emekli maaşının yetersiz olacağını düşünüyorsanız, bu sisteme katılmalı ve adınıza açılacak olan hesabınızında emeklilik günleriniz için tasarrufta bulunmalısınız.
 • Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir?

  18 yaşını dolduran herkes, Bireysel Emeklilik Sistemine katılabilir.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminden ne zaman emekli olabilirim?

  Sistemde en az 10 yıl bulunmak ve katkı paylarını düzenli olarak ödemek koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerimi nasıl alabilirim?

  Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizin bir kısmını veya tamamını toplu olarak alabilirsiniz. şirketimiz ile çeşitli alternatifler içeren bir maaş sözleşmesi yapabilirsiniz. dilerseniz ömür boyu maaş alabilirsiniz. dilerseniz belirli bir süre boyunca maaş alabilirsiniz. yaşam kaybı durumunda ise maaşınızı, sözleşmede belirlenen bir oranda eşinize veya sözleşmede belirttiğiniz başka bir lehdara devredebilirisiniz.
 • Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi arasındaki farklar nelerdir?

  Zorunlu olan Kamu Sosyal Güvenlik Sisteminin aksine Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılıma dayanan ve mevcut sosyal güvenlik sistemine ek, tamamlayıcı bir sistemdir. Kamu Sosyal Güvenlik Sisteminden tamamen ayrı işleyecek olan Bireysel Emeklilik Sistemine, Kamu Sosyal Güvenlik Sisteminde geçirmiş olduğunuz süre ve ödediğiniz primler gibi sahip olduğunuz haklar devredilemez. Kamu Sosyal Güvenlik Sistemine yapılan ödemelerin durdurulması ve sadece Bireysel Emeklilik Sistemine katkı ödenmesi mümkün değildir. Bireysel Emeklilik Sistemi, Kamu Sosyal Güvenlik Sisteminin üyelerine sunmuş olduğu hastanelerden yararlanma, ilaç bedellerinin ödenmesi gibi sağlık hizmetlerini vermemektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminde geçen sürelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarında geçen sürelerle birleştirilmesi mümkün değildir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi nasıl işlemektedir?

  Emeklilik şirketi, sisteme girmek isteyen katılımcının ortalama gelir düzeyine, risk profiline, önceliklerine, ihtiyaçlarına ve emeklilik dönemindeki beklentilerini göz önüne alarak bireye en uygun planı hazırlar. Katılımcı sunulan planı kabul etmesi durumunda, emeklilik sözleşmesi başvuru formunu doldurup imzalayarak ilk katkı payını öder. Böylece emeklilik şirketi ile katılımcı arasında emeklilik sözleşmesi kurulmuş olur. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile katılımcı adına bireysel emeklilik hesabı açılır ve katılımcının bireysel emeklilik sisteminde bulunduğu sürece ödediği katkı payları ile getirileri emeklilik şirketini değiştirse dahi aynı hesapta takip edilir. Katkı payları, seçilen emeklilik planında belirlenmiş emeklilik yatırım fonlarında, portföy yöneticisi tarafından değerlendirilir.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcının sahip olduğu haklar nelerdir?

  Katılımcı, İstediği takdirde katkı payının değerlendirildiği fonları veya fonlar arasında dağılım oranını değiştirebilir. Dilediği takdirde dahil olduğu emeklilik planını değiştirebilir. Bir emeklilik şirketinde bir tam yılını doldurduktan sonra birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarılabilir.
 • 1

Kasko Sigortaları

 • Primlerimiz poliçede belirtilen tarihlerde ödenmemiş ise hasar tazminatımızı alabilir miyiz ?

  Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.
 • Aracımızda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemiş ise tazminat talep edebilir miyiz ?

  Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ is günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir. Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Hasar tazminatımız ne şekilde ödenmektedir?

  Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını ve IBAN numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
 • Kasko Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma ne anlama gelmektedir?

  Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE'ye göre hesaplanarak belirlenecektir. Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.
 • Hasar ile ilgili sorularımızda nereye başvurmalıyız?

  Hasar ihbarından , dosyanın tamamlanmasına, ödeme bilgisinden eksper tayinine kadar her konudaki bilgi HASAR ILETISIM MERKEZI personeli tarafından verilecektir.Ulaşılabilecek telefon numaraları AXA Sigorta için 444 1 999 ANADOLU Sigorta için 444 0 350.
 • Araç Anahtarlarının kaybolması veya çalınması sonrasında aracın kilit sisteminin değiştirilmesi bedeli ödenir mi?

  Evet ödenir.Kasko poliçelerinde otomatik olarak verilen bir teminattır.
 • Kasko poliçesi Kıbrıs'da da geçerli midir?

  Evet geçerlidir.Poliçede ek prim alınmaz.
 • Parola Kasko ürününü kimler satın alabilir?

  Parola Kasko poliçesinde OYAK KURUM üye indirimine hak kazanan Oyak Kurum Üyeleri Oyak Kurum Üyelerinin Eş ve Çocukları Not: Kurum Üye Listesi OYAK tarafından hazırlanarak düzenli olarak AXA OYAK’a gönderilir. Bu bilgiler sisteme otomatik yüklenir. Sistemde yer almayan üyeler için AXA OYAK sorumlu değildir. Bu tür durumlarda OYAK ‘a müracaat edilmelidir.
 • 1

Konut Sigortaları

 • Konut hasarlarında hangi evrakları hazırlamamız gerekmektedir?

  Hasar işlemlerinde temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir; 1.Sigorta poliçenizin ve varsa ek belgelerinizin fotokopisi, 2.Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan bildiriminiz. (Hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi de mutlaka belirtilecektir.) 3.Hasar bedelinin ödeneceği banka,şube ve hesap numaranız, 4.Tapu senediniz ve/veya kira sözleşmesinin fotokopisi Yangın Hasarlarında; 1. İtfaiye Raporu, 2. Savcılıktan takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesinin onaylı sureti, 3.Karakol başvuru ve tespit tutanağı, Hırsızlık Hasarlarında; 1. Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şubesinden,çalınan emtianın bulunamadığına ilişkin belge, (Olaydan 30 gün geçtikten sonra) 2. Karakol başvuru ve tespit tutanağı, Fırtına ve Kar Ağırlığı Hasarlarında; 1.Meteoroloji raporu Sorumluluk Hasarlarında; 1.Hasarın oluşumunu ve sorumluluğunuzu gösterir tutanak ve/veya mahkeme kararı, 2.Zarar görenin maddi hasara uğrayan şey ile ilgili sahiplik belgesi, 3.Zarar görenin bedeni zarar talebi ile ilgili doktor raporu ve masraf belgeleri, Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda ek belgeler de talep edilebilir.
 • Hasar ile ilgili sorularımızda nereye başvurmalıyız?

  Hasar ihbarından , dosyanın tamamlanmasına, ödeme bilgisinden eksper tayinine kadar her konudaki bilgi HASAR ILETISIM MERKEZI personeli tarafından verilecektir.Ulaşılabilecek telefon numaraları AXA Sigorta için 444 1 999 ANADOLU Sigorta için 444 0 350.
 • 1

Mehmetçik Yaşam Sigortası

 • Mehmetçik Yaşam Sigortası Nedir?

  Mehmetçik Yaşam Sigortası; Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Ş. ile Anadolu Sigorta’nın işbirliği neticesinde, Mehmetçik Vakfı Sigorta tarafından oluşturulup hedef kitleye sunulmak üzere hazırlanan özel bir üründür.
 • Hedef Kitlesi Kimlerdir?

  Bu sigorta ile öncelikle TSK bünyesinde görevli erbaş / erler, gönüllülük esasına bağlı olmak üzere, TSK Mehmetçik Vakfının yaptığı yardımlara ilave olarak, Mehmetçik Yaşam Sigortası ile de teminat altına alınmaktadır. Poliçe kapsamı genişletilerek; muvazzaf / emekli (65 yaşına kadar) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur ile eşleri, yedek subaylar, askerî okul öğrencileri, sözleşmeli erbaş / erler, TSK yararına faaliyet gösteren vakıflar ve bu vakıfların iştiraklerinde çalışan personel ve eşleri ile TSK bünyesinde/kadrosunda çalışan işçilere de “Mehmetçik Yaşam Sigortası” ile sisteme girme imkânı sağlanmıştır.
 • Mehmetçik Yaşam Sigortasının Faydaları Nelerdir?

  Sigortalı kişinin vefatı ya da maluliyeti durumunda sigortalının kanuni varislerine veya kendilerine tazminat ödemesi sağlamaktadır. Poliçe kapsamında iki teminat bulunmaktadır.
  Vefat Teminatı: 30.000 TL veya 50.000 TL (Er ve Erbaş hariç)
  Vefat teminatı, sigortalının poliçe süresi içinde vefatı sonucunda sigortalının kanuni varislerine ödenecek tutardır. Sigortalı evli ise eş ve çocukları, evli değil ise anne, baba ve kardeşler kanuni varisleridir. Sigortalının vefatı durumunda poliçe sona erer.
  Maluliyet Teminatı: 30.000 TL veya 50.000 TL (Er ve Erbaş hariç)
  Maluliyet teminatı, poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucu, sigortalının malul kalması durumunda, belirtilen maluliyet oranlarına göre sigortalıya ödenecek tutardır. Kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip tazminat sigortalıya ödenir.
  Her iki teminat aynı anda kullanılamaz.
 • Sigorta Süresi Ve Primler Nasıldır?

  Sigorta Süresi 1 yıl olup, poliçe primi Vefat ve Maluliyet teminatı 30.000 TL olan poliçeler için 30 TL, Vefat ve Maluliyet teminatı 50.000 TL olan poliçeler için 60 TL’dir. Primler kişi başı prim olup, primin tamamı sigorta başlangıcında peşin olarak ödenecektir. Prim ödemeleri yapılmadan sigorta başlamaz.
 • Mehmetçik Yaşam Sigortasını Nasıl Yaptırabilirsiniz?

  Mehmetçik Yaşam Sigortası yaptırma talebiniz, Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketine faks ,e-posta veya whatsapp ile bildirmeniz yeterli olacaktır. Faks no: 0312 436 27 44 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Whatsapp no: 0542 720 50 95
 • Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketi İletişim Bilgileri

  Nenehatun Cad. Nu.: 55 GOP / ANKARA
  Tel. : 0 312 436 27 42 - 43 Faks : 0 312 436 27 44
  internet : www.mehmetciksigorta.com.tr
  E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mehmetçik Yaşam Sigortası (MYS) İçin Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

  Adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, baba adı, T.C. kimlik numarası, telefon, rütbe, irtibat kurulacak kişinin adı soyadı ve telefon numarası, poliçelerin gönderileceği açık birlik adresi.
 • Prim Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

  Poliçe süresi bir yıl olup, poliçe primi sigorta başlangıcında peşin olarak ödenir.
  Prim ödemeleri Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketinin aşağıda belirtilen masrafsız hesap numaralarına yapılır.
  ING Bank Ulus Şubesi: TR 46 0009 9006 6606 6600 1000 03
  ING Bank Tunalıhilmi Şubesi: TR 73 0009 9006 6606 6600 1000 02
  Akbank Nenehatun Şubesi: TR 53 0004 6002 8388 8000 0712 69
  TEB Bankası Meşrutiyet Şubesi: TR 62 0003 2000 1050 0000 0305 81
 • 1

MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Serap ÇETİNKAYA

Bize Ulaşın

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  0 (312) 436 27 42 - 43 - 437 77 43
  0 (312) 436 27 44
  Nenehatun Cad. No: 55 GOP ÇANKAYA, ANKARA