Mehmetçik Yaşam Sigortası

Online Poliçe Düzenle

BES Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vergi indirimi yerine Devlet Katkısını getiren ve 13.06.2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Kanun’a ilişkin hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular ve yanıtları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 • Soru 1-Yeni mevzuat ne zaman yürürlüğe girecek?

  Devlet katkısı ile ilgili uygulama 1 Ocak 2013 tarihinde, birikim yerine getiri üzerinden gelir vergisi kesilmesi ile ilgili uygulama ise Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasından 2 ay sonra yürürlüğe girecektir.

  • Soru 2-Devlet Katkısı nedir, nasıl hesaplanır?

   Yeni mevzuat ile birlikte işveren tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere vergiden indirim uygulaması sona ermektedir. Artık BES hesabına katkı payı ödenen herkes için devlet katkısı uygulamasına geçilmektedir. İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi'ne iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanır. Devlet katkısı, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenir.

   • Soru 3-Devlet katkısı için azami bir sınır var mıdır?

    Evet. Bir takvim yılı içinde ödenecek devlet katkısı toplamı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini aşamaz.

    • Soru 4-Devlet katkısına nasıl hak kazanılır?

     Katılımcılardan, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren

     a) En az 3 yıl sistemde kalanlar, devlet katkısı ve varsa getirilerinin %15'ine,

     b) En az 6 yıl kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin %35'ine,

     c) En az 10 yıl kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin %60'ına hak kazanırlar.

     Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 3 yılı tamamlamadan ayrılma durumunda devlet katkısına hak kazanılmamaktadır.

     • Soru 5-Emeklilik hakkı kazanmam durumunda devlet katkısının tamamına hak kazanmış olur muyum?

      Evet. Emekliliğe hak kazanmanız durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanırsınız.

      • Soru 6-Vefat veya maluliyet durumunda devlet katkısına hak kazanır mıyım?

       Evet. Vefat ve maluliyet durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanırsınız.

       • Soru 7-Devlet katkısı ne zaman katılımcıya ödenir?

        Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.

        • Soru 8-İşverenlerin yaptığı ödemeler için de devlet katkısı olacak mıdır?

         İşverenlerin yaptığı ödemeler için devlet katkısı olmayacaktır. İşverenler tarafından BES’e ödenen katkı payları için vergi indirimi uygulaması devam edecektir.

         • Soru 9-Yeni mevzuat ile birlikte işverenler için vergiden indirim uygulamasında bir değişiklik olacak mıdır?

          İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini (daha önce %10'du) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak.

          • Soru 10-Halihazırda BES’te olan müşteriler için devlet katkısı uygulaması nasıl olacaktır?

           Devlet katkısına hak kazanma süresi kanunun yürürlük tarihi itibariyle sayılmaya başlayacaktır. Yani bir katılımcı, kanunun yürürlük tarihi itibariyle sistemde kaç yıl kalmış olursa olsun, hak kazanma süresi 1 Ocak 2013 itibariyle sıfırdan başlatılacaktır. Ancak kanun koyucu, 1 Ocak 2013 sonrasında sistemde 3 yıl daha kalmaları halinde, mevcut katılımcıların hak kazandıkları 3 yıla ilave olarak, bu kişilerin kanunun yürürlük tarihinden önce sistemde kaldıkları süreyle ilişkili olarak bir kereye mahsus ilave hak kazanma süresi vermektedir.

           Örnek vermek gerekirse: Katılımcının sisteme giriş (sözleşme başlangıç tarihi) tarihi: 01.01.2006 Kanun yürürlük tarihi: 01.01.2013 Kanun yürürlük tarihi itibariyle devlet katkısına hak kazanılan süre: 0 01.01.2016 öncesinde ayrılma halinde hak kazanma oranı: 0 01.01.2016 itibariyle sözleşmenin yürürlükte olması halinde hak kazanılan süre: 3 (01.01.2013-01.01.2016) + 2 (Geçici Madde 2/2/(b)) = 5 Yukarıdaki hesaplama 01.01.2016 tarihi itibariyle bir kereye mahsus yapılacaktır.

           • Soru 11-Bireysel emeklilik sisteminden ayrılıp tekrar girmem durumunda veya birden fazla sözleşmemden birini sonlandırmam durumunda devlet katkısı almaya devam eder miyim?

            29.5.2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmez.

            • Soru 12-Mevzuat yürürlüğe girmeden önce sistemden ayrılıp, birikimi üzerinden vergi kesilen müşteriler itirazlarını nereye yapacaklar? Bu konuda bir süre sınırı var mıdır?

             Katılımcılar vergi tevkifatı yapılan vergi dairesine başvuracaklardır. (Daha önce dava açılıyordu, artık dava açmadan direkt ilgili vergi dairesine başvurulması gerekiyor. Vergi itirazlarının ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden 1 yıl içinde yapılması gerekmektedir.

             • Soru 13-Gelir sigortası için vergi uygulaması nasıl olacak?

              Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı, gelir vergisinden ayrı tutulacak.

              • Soru 14-Devlet katkısından ne zaman yararlanabilirim?

               Devlet katkısı ile ilgili uygulama 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

               • Soru 15-Devlet katkıları hangi hesapta yatırıma yönlendirilecek, fonları kendimiz belirleyebilecek miyiz?

                Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecek. Bu konudaki detayların alt mevzuat ile düzenlenmesi beklenmektedir.

                • Soru 16-Devlet katkılarını nereden takip edebilirim? İnternet sitesinden görebilecek miyim?

                 Bu konudaki detaylar alt mevzuat ile düzenlenecektir.

                 • Soru 17-Emekliliğe hak kazanmadan BES'ten ayrılma durumunda ne oluyor?

                  Yeni mevzuat ile birlikte irat üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılarak ayrılma işlemi gerçekleştirilecektir.

                  • Soru 18-Devlet katkısı haczedilebilir mi? Rehnedilebilir mi? İflas Masasına dahil midir?

                   Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasında dâhil edilemez.

                   • Soru 19-Vergi avantajından yararlanmaya devam edebilir miyim?

                    Devlet katkısı ile ilgili uygulama yürürlüğe girdiğinde vergi indirimi uygulaması sona erecektir. (İşverenler hariç)

                    • Soru 20-Hiç vergi ödemeyip vergi avantajından yararlanamayanlar; örneğin ev hanımları, emekliler yeni sistemden yararlanabiliyor mu?

                     Evet, yeni mevzuat ile birlikte vergi mükellefi olsun olmasın herkes, devlet katkısı uygulamasından yararlanabilecek.

                    MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA

                    Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

                    Serap ÇETİNKAYA

                    Bize Ulaşın

                      Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 
                      0 (312) 436 27 42 - 43 - 437 77 43
                      0 (312) 436 27 44
                      Nenehatun Cad. No: 55 GOP ÇANKAYA, ANKARA